Sök efter kategori, produkt, aktivitet...
Black Week

Vår leverantörskedja

Vår leverantörskedja

När RevolutionRace ingår i ett avtalsförhållande med en leverantör tar vi också ett delansvar för de anställdas sociala förhållanden. Våra principer definieras i vår leverantörsuppförandekod, som bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationen (ILO) grundläggande arbetskonventioner och de tio principerna i FN:s Global Compact som definierar grundprinciper som rättvis ersättning, anständig arbetstid, inget tvångsarbete eller barnarbete. Vår uppförandekod för leverantörer gäller även alla underleverantörer till tillverkarna.

happy-woman-on-hike-wearing-tornado-hoodie-dark-turouise.jpg

couple-in-snow-about-to-ski-down-the-hill.jpg

Amfori BSCI

RevolutionRace är medlem i Amfori, en erkänd internationell näringslivsförening för öppen och hållbar handel. Vi arbetar med Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) för att ständigt förbättra de sociala förhållandena i vår leverantörskedja. BSCI erbjuder oberoende granskningar som övervakar efterlevnaden av alla principer i vår uppförandekod till våra leverantörer. Baserat på resultaten från varje enskild revision kan vi ha en dialog för att diskutera eventuella förbättringar. Dialogen sker genom våra fabriksbesök, kontinuerliga diskussioner och uppföljningsrevisioner.

×