Sök efter kategori, produkt, aktivitet...
Skor

Hållbarhet

A Responsible Race

På RevolutionRace strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsplats och agera ansvarsfullt både socialt och miljömässigt. Vi följer nationella och internationella konventioner och lagstiftningar. Vi kallar det ”A Responsible Race”.

Vi förstår att vi inte är perfekta. Vi är ödmjuka inför våra framsteg och vi vet att vi kan bli ännu mer hållbara. Vi lovar att vara öppna med våra utmaningar samt att fortsätta utvecklas. Hittills har vi fokuserat vårt hållbarhetsarbete på våra produkter, våra medarbetare samt vår leverantörskedja. Vi tillverkar så slitstarka produkter som möjligt, vi säljer allt vi köper in, vilket resulterar i få restprodukter och vi säkerställer kundsäkerhet genom strikta kemikaliepolicyer. Vi fokuserar på våra medarbetares välmående och utveckling. Vi jobbar för att få en ansvarsfull leverantörskedja När RevolutionRace ingår i ett avtalsförhållande med en leverantör tar vi också ett delansvar för de anställdas sociala förhållanden. Det är hög prioritet för oss att arbeta med leverantörer som delar våra principer, lever upp till vår policy och kontinuerligt strävar efter att bli bättre. Under 2021 har vi fortsatt ansträngt oss för att förstå och minska våra GHG utsläpp och vår övriga miljöpåverkan. Vi ser över hur vi kan arbeta med mer hållbara material och förpackningar för att bli mer cirkulära. Vi ökar arbetet med våra leverantörer för ökad insyn i deras miljöpåverkan och förbättringsinitiativ.

man-walking-in-hill-with-flowers-in-grass-wearing-silence-proshell-jacket.jpg

×