Sök efter kategori, produkt, aktivitet...
Teens
Nyheter
Bästsäljare
Accessoarer
Väskor
Skor
Presentkort

Hållbarhet

A Responsible Race

Sedan 2020 har vårt hållbarhetsarbete varit förankrat i vår ”A Responsible Race”- strategi med fokus på sex prioriterade områden.

Vi tillverkar högkvalitativa och multifunktionella produkter för att de ska kunna bäras ofta, länge och i många sammanhang/aktiviteter. Vi tillverkar under strikta kemiska riktlinjer. Vi arbetar med cirkuläritet och har satt upp ambitiösa mål för överproduktion och mer hållbara material och förpackningar. Vi fokuserar på våra medarbetares välmående och utveckling. Vi har satt upp mål för CO2e minskning till 2030 och prioriterat vart vi ska minska utsläppen. Med vårt omfattande due diligence arbete strävar vi efter att säkerställa våra leverantörers sociala och miljömässiga ansvar.

“Nature will remain our playground” endast om vi agerar nu och tillsammans. . 

Kolla in hela Hållbarhetsrapporten [ENG] här

Våra sex prioriterade områden

Slitstarka och säkra produkter

Hållbara produkter är kärnan i ”A Responsible Race”. Dess grundläggande principer är att designa för hållbarhet genom att tillverka slitstarka och säkra produkter, vilka kan bäras ofta av konsumenten. Vi tillverkar högkvalitativa, tidlösa produkter som är säkra för våra kunder att använda och säkra för våra leverantörer att tillverka.  

Cirkulära resurser

Vi har fokuserat på att tillverka så hållbara produkter som möjligt i den bemärkelsen att de ska hålla länge och vara fria från skadliga kemikalier, samt uppmuntra våra konsumenter att bära sina RevolutionRace produkter ofta. En produkt som burits 100 gånger är 10 gånger mer hållbar än en produkt som endast burits 10 gånger. Vi strävar efter att spara resurser med mer hållbara och återvunna material och genom att minimera överproduktion.

Klimatskydd

Att skydda planeten och mänskligheten från föroreningar, vattenbrist och klimatförändringar är en brådskande prioritet för oss och våra intressenter. Den miljöpåverkan vi har från vår egen verksamhet är minimal. Den består av vatten, el och värme som våra anställda använder och det avfall som generas på vårt 1 000 m2 stora huvudkontor i Borås. Vår påverkan härrör från våra leverantörskedjepartners som producerar fibrer för våra tyger, färgar och trycker tyger, syr våra produkter och transporterar dem till våra lager och kunder. Vi kan minska vår påverkan genom medvetna val av material, transportsätt och produktlösningar och genom att tillsammans med leverantörer arbeta med förbättringar som gör verklig skillnad. Vi mäter våra utsläpp och strävar efter att nå våra reduktionsmål till 2030.

Miljöansvar i vår leverantörskedja

Vi prioriterar vårt arbete med miljöskydd i leverantörskedjan baserat på vår due diligence riskscreening och de miljöprinciper som definieras i vår uppförandekod för leverantörer. Våra leverantörer ska mäta och rapportera om sin miljöpåverkan och genomföra initiativ för att minska deras påverkan. RevolutionRace stödjer genom att dela kunskap och genom att samarbeta för att implementera processer med lägre påverkan när det är möjligt.

Engagerade medarbetare

Vi arbetar för medarbetarnas välmående och utveckling genom gott ledarskap, inkludering och lika möjligheter. Vår personalpolicy beskrivs i vår uppförandekod, personalhandbok och arbetsmiljöpolicy. Dessa policyer definierar principerna för hur vi agerar i vårt dagliga arbete och i aärsrelationer. Uppförandekoden beskriver vad vi förväntar oss från våra medarbetare och vad de kan förvänta sig av RevolutionRace. Den innehåller grundläggande principer om mänskliga rättigheter, som icke-diskriminering, arbetssäkerhet, förbud mot tvångsarbete och barnarbete samt principer om miljöskydd, djurskydd och affärsetik, inklusive fri konkurrens och undvikande av intressekonflikter.

Socialt ansvar i vår leverantörskedja

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor i hela vår leverantörskedja. Den påverkan som vi har på människor och miljö i leverantörskedjan sker utanför vår egen verksamhet. Våra principer definieras i vår uppförandekod för leverantörer, som är baserad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationen (ILO) Core Labourkonventioner och de tio principerna i FN:s Global Compact som definierar kärnprinciper, såsom skälig ersättning, anständiga arbetstider, inget tvångsarbete eller barnarbete. Vår uppförandekod för leverantörer gäller även för tillverkarnas alla underleverantörer.

Vi bidrar till fyra globala mål

Vår ”A responsible race”-strategi riktar sig direkt mot fyra av FN’s 17 definierade Sustainable Development Goals (SDG) för hållbar utveckling till 2030: Jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion samt bekämpa klimatförändringar. Med vår strategi tar vi upp våra mest väsentliga frågor och bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att minska de negativa effekterna av vår affärsverksamhet och där vi kan, bidrar vi till varaktiga förbättringar.

Vår strategi, sett utifrån fyra grundpelare

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar allt vi gör, men startar alltid med vår kärna - vår produkt - för att sedan även involvera våra medarbetares välmående och utveckling, miljöansvar via resurshantering för vår planets skull samt ständigt arbete för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och skydd av vår planet tillsammans med vår leverantörskedja och andra partners.

Vill du veta mer? 

Detta är en kort sammanfattning av det stora arbetet som utförs dagligen vad gäller hållbarhet på RevolutionRace. Besök vår Corporate webbplats för att djupdyka ytterligare i vårt hållbarhetsarbete och vår strategi. Kom ihåg att vår Hållbarhetsrapport i dagsläget enbart finns tillgänglig på engelska och svenska. 

×