Fri frakt över 1000 SEK & 30 dagars fria returer
Swish & faktura via Klarna
4.6/5 betyg 620 000+ recensioner
Cart icon

Leave No Trace: Vett och etikett i naturen 

31 maj 2022

Alla förtjänar att njuta av naturen på samma sätt. För att hjälpa människor minska sin påverkan på naturen skapade den amerikanska organisationen Leave No Trace sju principer som förtydligar hur man kan njuta av naturen på ett mer ansvarsfullt sätt. Vi tycker att dessa riktlinjer för vett och etikett i naturen är användbara för alla, oavsett var i världen du befinner dig. 

image

De sju principerna för Leave Not Trace: 
Planera och förbereda 
Vandra och campa på hållbara ytor
Hantera avfall korrekt
Lämna det du hittar
Minimera påverkan av lägereldar
Respektera vilda djur
Visa hänsyn till andra 

Princip 1: Planera och förbereda 

För att kunna skydda naturen från mänsklig påverkan är det viktigt att du planerar och förbereder dig innan du ger dig i väg.  Grundliga planer och förberedelser kan rädda både miljön och dina resurser från onödig inverkan. Bra förberedelser låter dig också genomföra din utflykt så säkert, tryggt och stressfritt som möjligt.

Här är några punkter att tänka på när du planerar och förbereder din utflykt: 
 • Ta reda på vilka som kommer delta i utflykten samt deras kunskapsnivå och kondition. Ta med detta i beräkningen när du lägger upp målet för utflykten och se till att alla är med på det gemensamma målet.  

 • Planera hur mycket mat du behöver ta med dig noggrant för att minimera matrester. Överväg att förbereda måltider som kan tillagas i en och samma gryta för att minska behovet av extra redskap och korta ner tillagningstiden. Ta med enkla mellanmål som inte behöver tillagas för att reducera behovet av en lägereld.  

 • Plocka ur allt mat ur förpackningarna och lägg dem i återanvändningsbara ziplock-påsar för att minska hur mycket skräp du skapar under utflykten. Allt du packar med dig måste du också ta med tillbaka!  

 • Välj rätt utrustning och kläder för utflykten. Tänk på att du ska vara bekväm och kunna skydda dig mot vädret. 

 • Ta reda på mer information om området i förväg. Du kan läsa böcker, söka på webben, titta på kartor eller kontakta de som ansvarar för leden för mer information. Ta reda på mer om terrängen och de eventuella regler och restriktioner som gäller i området. 

 • Utvärdera utflykten när du kommer hem och reflektera över vad du kan göra bättre till nästa gång!

Princip 2: Vandra och tälta på hållbara ytor 

image

Målet med Leave No Trace är att kunna vistas i naturen utan att skada marken eller vattnet. Markslitage uppstår när växtlighet trampas ned upprepade gånger utan att få chans till återhämtning, vilket resulterar i jorderosion och oönskade stigar. Det är därför bäst att följa etablerade stigar så mycket som möjligt och där du måste gå utanför en etablerad stig är det bra att försöka gå på stenar eller andra hårda ytor. Det är också bra att inte gå i samma fotspår som någon annan, utan istället sprida ut sig lite mer för att minska den sammanlagda belastningen på ett område.  

Varje yta reagerar olika på fotgängare och är också olika hållbara. Sten, grus och sand är extremt hållbara och klarar högt slitage utan att påverkas. Tänk på att lavar – en växtliknande organism som ofta växer på stenar – däremot är känsliga för upprepat trampande. Is och snö är tillfälliga tillstånd vilket gör att de över lag är bra val som underlag för fotgängare. Se till att ha på dig bra skor, följa säkerhetsföreskrifterna och kontrollera att snöskiktet är tillräckligt djupt för att förhindra skador på ytan under. Andra ytor med vegetation är bäst att undvika eftersom deras hållbarhet varierar. Försök gå i glesa områden med torrt gräs eller där växtligheten kan undvikas. 

Vett & etikett när du tältar 

Även när du tältar ute i naturen behöver du tänka på vart du sätter upp ditt tält. Att välja rätt plats som reducerar din påverkan på naturen så mycket som möjligt kan vara svårt. Här kommer några bra saker att tänka på när du ska välja tältplats: 

image
 • Tälta minst 60 meter från vatten och strandkanter för att ge vilda djur tillgång till en naturlig vattenkälla. 

 • Försök att tälta på områden med hög trafik så att du inte bidrar till någon märkbar ytterligare påverkan. Tänk till exempel på att välja en plats som inte plattar till för mycket växtlighet

 • Undvik att gå på samma ställen så att det inte bildas stigar i området. Packa med dig vattenbehållare för att inte behöva hämta vatten lika ofta. Det är också bra att ha på sig mjuka skor runt tältplatsen.  

 • När du lämnar lägret, tänk på att naturalisera platsen. Täck slitna områden, borsta bort eventuella fotspår och kratta alla tillplattade gräsytor för att hjälpa platsen att återhämta sig. 

 • Ta aldrig bort eller städa undan löv, lavar, grus och stenar. Det skadar ekosystemet och är svårt att ersätta när det väl är stört. 

Princip 3: Hantera avfall korrekt 

Det är väldigt viktigt att du tänker på vilket skräp och avfall du lämnar efter dig ute i naturen, till och med matrester kan skada känsliga ekosystem. För att minska den mänskliga påverkan på miljön är det viktigt att veta hur man tar hand om alla typer av avfall och skräp som kan tänkas uppstå.

Mänskligt avfall 

På många ställen är det bäst att gräva ner mänskligt avfall för att undvika att förorena vattentäkter samt påskynda nedbrytningsprocessen. Välj ett område med mycket solljus som ligger lite högre och mer än 60 meter från vatten, vandringsleder och tältplatser. Gräv ett hål som är cirka 15-20 cm djupt och 10-15 cm brett. När avfallet är begravt, fyll hålet med jord och täck med torra löv och kvistar. 

Använd toalettpapper sparsamt och undvik parfymerade märken. Det är bästa är att antingen gräva ner ditt toalettpapper i ett hål eller ta med det tillbaka. Du bör inte bränna toalettpapper, särskilt inte om det är risk för skogsbrand. Vissa vandrare använder också naturligt toalettpapper, som växter eller snö, men det är upp till var och en! Ta alltid med dig alla kvinnliga hygienprodukter tillbaka. Bränn eller begrav dem inte. 

Ibland kan latriner vara lämpliga, till exempel om du vistas på ett ställe under en längre tid. Välj platsen för din latrin på samma sätt som ovan.  

Försök att kissa på stenar, barr och grus eftersom det är mindre sannolikt att det lockar till sig vilda djur som kan störa växter och gräva upp jorden. Att använda en vattenflaska för att späda ut urinen kan också hjälpa till att maskera doften. 

På vissa ställen med väldigt känsliga ekosystem måste mänskligt avfall tas med tillbaka. Var noga med att ta reda på de regler och riktlinjer som gäller för de området du ska vistas i. 

Smutsvatten 

Allt smutsvatten kan påverka kvaliteten på omgivande vattentäkter så använd så lite vatten som möjligt. När du tvättar dig själv eller din utrustning, gör det minst 60 meter från strandkanten och använd en kanna eller kastrull med vatten att skölja med. Skölj inte direkt i vattendraget. Försök först och främst göra rent med varmt vatten och muskelkraft, om det inte skulle räcka testa en oparfymerad och biologiskt nedbrytbar tvål. Ett bra tips är att ta med handsprit så att du kan desinficera dina händer utan att behöva använda vatten och tvål. 

Annat avfall 

Tumregeln är att allt det du packar med dig på utflykten måste du också ta med dig tillbaka.  Det är väldigt viktigt för både djur och natur att vi plockar med oss allt skärp, till och med matrester. Kvarglömt skräp gör inte bara att omgivningen ser tråkig ut, det kan också vara rent av dödligt för många vilda djur. Ta med dig påsar att packa ditt skräp i och ta för vana att plocka med dig annat skräp du ser på vägen.

Princip 4: Lämna det du hittar 

Låt andra uppleva naturen som den var tänkt att vara genom att lämna intressanta saker som stenar, växter eller annat på samma sätt som du hittade dem. Bygg inte saker som bord, stolar eller bänkar och gräv inte diken. Om du rensar ytan på ett område för till exempel ett tält, lägg tillbaka det som det var innan i den mån det går. Tänk på att det kan vara olagligt att ta med sig saker från ett område för att skydda dess ekosystem och förhindra spridning av sjukdomar och parasiter. 

Princip 5: Minimera påverkan av lägereldar 

Det är viktigt att lära sig hur man bygger en lägereld på rätt sätt, men innan dess är det bra att fundera på några saker: 

 1. Hur ser brandrisken ut den här tiden på året och på den platsen du har valt? 

 2. Finns det restriktioner för eldning i området? 

 3. Finns det tillräckligt med ved på marken för att du ska kunna bygga upp en brasa t.ex. nedfallna pinnar, kottar eller kvistar? 

 4. Vet du, eller någon i gruppen, hur man tänder en lägereld med så låg påverkan på området som möjligt? 

 5. Stödjer förhållandena på platsen en snabb återväxt av vedkällor? Eller kommer du att bidra till att tillgången på ved går ned? 

image

Försök att slå läger i ett område där det finns mycket ved, om det finns synbart mindre ved, gå vidare och hitta en annan plats. Välj att inte elda om området ligger på högre höjd, i ökenklimat eller om det har mycket trafik och användning. 

Befintliga eldningsplatser 

På en högtrafikerad tältplats är en befintlig eldningsplats det bästa stället att göra upp eld. Håll elden liten och låt den brinna endast när den är i bruk. Låt elden brinna ut helt och se till att den är helt släckt med vatten. Använd inte jord för att släcka en eld eftersom det kanske inte släcker elden helt och även kan förorena röken. Undvik att elda på eller intill berghällar och klippor eftersom det kan skada det naturliga landskapet permanent. 

Princip 6: Respektera vilda djur 

Att titta på vilda djur är ofta en spännande del av att uppleva naturen, men det är viktigt att behandla dem med respekt. Följ inte efter, mata, klappa, plocka upp eller närma dig vilda djur. Håll alltid avstånd och gör inga hastiga rörelser eller höga ljud för att inte skrämma upp dem och tvinga dem att fly från sin naturliga miljö. Undantaget är där det kan finnas björnar. Där är det bra att göra lite oväsen så att du inte skrämmer björnarna och sätter dig själv i fara.

Tänk också på att vilda djur kan bära på sjukdomar, som till exempel rabies. Om du stöter på ett sjukt eller skadat djur undvik att ta i det eller klappa det. Kontakta istället Länsstyrelsen eller polisen på deras icke-akuta nummer. De vet vilka man kan kontakta i området där du befinner dig eller för den djurarten du hittat.  

Djurungar kan också överges av sina föräldrar om du tar på dem eller flyttar dem. Så var noga med att inte klappa eller röra något i närheten av dem. Tänk också på att ge djuren tillgång till vatten genom att ge dem det utrymme de behöver för att känna sig trygga; detta innebär att tälta minst 60 meter från befintliga vattenkällor. Om du färdas i ökenområden är det bra att undvika vattenkällor på natten eftersom ökendjur oftast är mest aktiva under natten och behöver fri tillgång till det lilla vatten de har. Tänk på att tvätta dig och göra dina behov med hänsyn för att inte förorena vattenmiljön så att djur, både i vatten och på land, påverkas.  

Du besöker de vilda djurens hem, så agera därefter. Titta på långt håll, ge gott om utrymme och förvara din mat och ditt skräp på ett säkert sätt som håller det borta från dem.

Princip 7: Visa hänsyn till andra 

Alla ska kunna njuta av sitt utomhusäventyr och därför handlar den sista principen om att vara artig och hänsynsfull mot andra vandrare. Saker som höga ljud, okontrollerade hundar, skräp och skador på omgivningen innebär att andra besökare i naturen störs. 

Allmän vett & etikett 

Det bästa är att färdas i mindre grupper och när det inte är så högt besökstryck. Undvik därför helgdagar om du kan. Om du tar vilopauser, ta dem vid sidan av stigen för at inte hindra andra vandrare från att komma fram.  

Oljud 

Lämna de externa högtalarna hemma. Om du föredrar att vandra med hörlurar i, kom ihåg att hålla volymen på en lämplig nivå så att du fortfarande är uppmärksam på din omgivning. 

Väjningsplikt 

Det är viktigt att veta vem som har rätt att gå först när man är ute på vandring för att det ska vara smidigt att mötas på leden. Tumregeln är att de som går i uppförsbacke alltid har rätt att gå först och de som går nedåt ska väja. Om det finns en häst på leden så har den företräde. Ge dem gott om utrymme och gör inga hastiga rörelser eller ljud. Cyklister ska väja för både vandrare och hästar, men ibland är hastigheten hög och då kan det vara lättare för vandrare att hålla åt sidan. Tänk på att alltid meddela din närvaro när du passerar någon bakifrån så att du inte skrämmer dem.

Sällskapsdjur 

Kontrollera om din valda vandringsled har några restriktioner för sällskapsdjur, framför allt hundar. Håll din hund under kontroll och ha dem alltid kopplade. Kom också ihåg att alltid plocka upp efter dem så att leden håll ren och trevlig för andra besökare. 

image

Shoppa Vandringskläder

×